Tuesday, June 16, 2015

In atentia elevilor participanti la Evaluarea Nationala- Clasa a VIII-a, 2015EXTRAS DIN METODOLOGIA EVALUARII NATIONALE
*IN ATENTIA ELEVILOR*

Art. 17.

(2) Probele scrise pentru Evaluarea Nationala încep la ora 09:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, în fiecare sala în care se sustine examenul.
(3) Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv pâna la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfasoara probele scrise.
...
(7) Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de
desfasurare a Evaluarii Nationale si modul de completare a datelor personale pe
foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea în
sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare si li se aduc la cunostinta consecintele
nerespectarii acestor prevederi.
(8) Elevii se aseaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor
afisate. Fiecare elev primeste o coala de hârtie tipizata, pe care îsi scrie cu
majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, în ordinea în
care sunt trecute în actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe
coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea
subiectelor în sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea
corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza în interiorul
portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce
elevii au început sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atâtea coli
tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii câte le sunt necesare. Acestia
completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, în coltul
care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau
acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de învatamânt.
...
(12) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sala
si niciun elev nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza
de predarea acesteia. Elevii care nu se afla în sala în momentul distribuirii
subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala în sesiunea
respectiva. În cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea
temporara a salii, el este însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în
sala de clasa. În aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi
prelungit.
(13) Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de
culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai
creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica", elevii pot sa utilizeze
instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de
calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.
(14) Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit
cu o linie orizontala. În cazul în care unii elevi, din diferite motive - corectari
numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere -
doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte
coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de
predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc,
mentionându-se pe ele „Anulat" si se semneaza de catre cei doi asistenti.
...
(16) Se interzice elevilor sa patrunda în clasa cu orice fel de lucrari: manuale,
dictionare, notite, însemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de
calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor
referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa duce la
eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca
materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a
lucrarii elevului eliminat. Nerespectarea dispozitiilor mentionate poate conduce,
dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
...
(21) Dupa ce îsi încheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub îndrumarea
asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta,
indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5,
pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota
toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar
câteva rânduri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa încheierea
numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea
predarii lucrarii si a numarului de pagini.
(22) La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul
de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza
elevii, precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(23) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile în faza în
care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi ramân în sala
pâna la predarea ultimei lucrari.
(24) În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se
consemneaza într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa
sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii aflati în aceasta situatie nu
vor fi notati la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele
urmatoare, vor fi mentionati în lista finala ca ”eliminati” si nu li se va încheia
media la Evaluarea Nationala.
(25)Ciornele si lucrarile anulate se strâng separat si se pastreaza în unitatea de
învatamânt.

No comments:

Post a Comment

Asteptam parerile si sugestiile dvs.