Tuesday, October 11, 2011

Simpozion International „Exercitii de memorie: Shoah- Holocaust”, Ediţia a III-a , 29 iunie 2012

Simpozion International
      „Exercitii de memorie: Shoah- Holocaust”
                                                   Ediţia a III-a
                             29 iunie 2012, Podu Iloaiei, jud. Iasi


ORGANIZATORI:


Prof. Dir.  Ionela Zmau
Prof.  Anca  Ionela Jijiie
Prof.  Corina Andriesanu
Prof. Parmena Orzetic
Prof. Parascheva AchiroaieiPARTENERI:
Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
Universitatea” Al.I.Cuza’’-Iasi
Asociatia Romilor Ursari
Comunitatea Evreiasca din Iasi
Radio Iasi
Colegiul’’Mihai Eminescu’’-Iasi
Scoala “Ion Ghica” - Iasi
Scoala “Petru Rares” - Harlau
Primăria Podu-Iloaiei
Consiliul local Podu-Iloaiei
Biserica ortodoxă “Sf. Nicolae” din Podu-Iloaiei
Clubul copiilor – Podu-Iloaiei
Grup Scolar “Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei, jud. Iasi

SCOP:
        Simpozionul are ca scop realizarea unui schimb de experienţă între profesorii care organizează activităţi cu elevii pentru comemorarea Holocaustului, precum si diseminarea noutatilor in abordarea acestei problematici.

OBIECTIVE:
Abordarea intr-un cadru organizat a didacticii „speciale” a Holocaustului.
Prezentarea unor articole de specialitate privind Istoria Holocaustului.
Reactualizarea importantei reluarii unei astfel de tematici in contextul actual european.
Stabilirea rolului scolii si comunitatii in formarea la elevi a valorilor europene: toleranta, incluziune, interculturalitate, sanse egale.

GRUP ŢINTĂ:

Cadre didactice, elevi, specialişti din  diferite domenii de activitate.

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:
29 iunie 2012, Scoala “Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei, jud. IASISECTIUNILE SIMPOZIONULUI:
a)      o sectiune pentru didactica Holocaustului
b)      o sectiune pentru lucrari stiintifice privind “Istoria, cultura si civilizatia evreilor; istoria Holocaustului”
Lansarea electronica va fi pe data de 11 oct. 2011

ACTIVITATI ORGANIZATORICE:
      Redactarea lucrărilor se va face in limba română sau în limba engleză, în format A4, spaţiere la un rând, cu margini egale de 15 mm (text aliniat „justified”), cu caractere româneşti pentru lucrările redactate in limba română.
            Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 12, Bold), centrat. Autorul, instituţia  urmat de conţinutul lucrării va fi scris la doua rânduri diferenţă în fomatul Times New Roman, 12.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Lucrarea va avea max. 5 pagini A4. 
Rezumatul lucrării este obligatoriu şi va fi redactat pe o jumatate de pagină în limba engleză/ franceza,  şi acesta va fi trimis într-un document separat de conţinutul lucrării. Autorii îşi vor asuma răspunderea pentru conţinutul lucrării.
Organizatorii isi asuma dreptul de a respinge lucrările copiate de pe internet sau care nu vor avea un înalt continut ştiinţific.
             În urma primirii lucrărilor şi rezumatelor se va constitui un volum editat de Simpozion, (cu cod ISBN sau ISSN) şi vor fi oferite tuturor participanţilor la simpozion care se înscriu şi îşi trimit lucrarea până la data de 31 martie 2012.
            Participarea va fi doar on-line.
            Înscrierea se va face pe baza unei FIŞE DE ÎNSCRIERE. Fişa de înscriere si lucrarea se trimit prin e-mail.
      Trimiterea lucrărilor: se va face prin e-mail până la data de 31 martie 2012, fara taxa de participare. 
           
     
PERSOANE DE CONTACT:
prof. Andriesanu Corina      e-mail: corina79and@yahoo.com
                                             tel.: 0724370919


Dir. adj. Condrea Gabriela                                                      Secretar sef, ec. Costin Cornelia
                                          
                                   
                                    COORDONATORI: Insp.Elena Motas; Dir. Zmau Ionela
                                                                 FORMULAR DE ÎNSCRIERE

                                                Simpozion International
                               „Exercitii de memorie: Shoah- Holocaust”
                                                          Ediţia a III-a
                             29 iunie 2012, Podu Iloaiei, jud. Iasi


Titlul lucrării:          
Autorul lucrării
Nume:                                          
Prenume:
Functia:
Şcoala:
Localitatea:
Judeţul:
Telefon:
E-mail:
Secţiunea:
Modul de participare:Observaţii ____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment

Asteptam parerile si sugestiile dvs.